References

Home About Us References

Фондация „Стъпка за България”

П Р Е П О Р Ъ К А Фондация „Стъпка за България”, в качествотот си на бенефициент по проекта “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение” , издава настоящата препоръка на Уай нот ООД за участие в реализирането на горепосочения проект. Уай нот ООД извърши...

Интернешънъл Трейнинг енд Дивелпомънт Център ООД

РЕФЕРЕНЦИЯ От Интернешънъл Трейнинг енд Дивелпомънт Център ООД ОТНОСТНО: Подизпълнител по европейски проекти, организирани от екипа на ИТДЦ ООД Интернешънъл Трейнинг енд Дивелпомънт Център ООД - гр. София издава настоящата референция на Уай нот ООД, гр.София, като с това удостоверява положителната...

For More Information

Inquiry Form

If you need more information or would like to discuss your requirements with us, please use the contact form below or the contact details to the right.

 
1 Start 2 Complete